Khóa học excel online: Tổng hợp 150 thủ thuật Excel hay nhất

Ưa chuộng

190.000 

Hình thức

Trực tuyến

Excel từ lâu đã trở thành một công cụ không thiếu đối với tất cả mọi người. Từ học sinh, sinh viên, nhân viên văn phòng… đến cả những người làm việc tự do cũng phải sử dụng thành thạo công cụ này để hỗ trợ cho công việc của mình. Chính vì lẽ đó, việc học tập và trau dồi các kiến thức về Excel là một điều vô cùng quan trọng và cần thiết.

Add your review
Add to wishlistAdded to wishlistRemoved from wishlist 1

Bạn sẽ học được gì?

 • Sử dụng Excel thành thạo, chuyên nghiệp
 • Trình bày đẹp, chuyên nghiệp
 • Xử lý dữ liệu nhanh chóng
 • Lập báo cáo thống kê sinh động
 • Bảo mật Excel cao
 • Ứng dụng vào công việc thực tiễn hàng ngày
CHƯƠNG 1: CÀI ĐẶT EXCEL2 bài –:–
 • Bài học 1: Cài đặt Font chữ mặc định cho Excel00:24
 • Bài học 2: Chỉnh thời gian tự động lưu trong Excel
 1. ⏱️ 8-12 weeks
  CHƯƠNG 2: NHẬP DỮ LIỆU17 bài • 10 phút
  • Bài học 1: Đánh nhanh số thứ tự 1000 dòng00:19
  • Bài học 2: Điền số thứ tự tự động chuyên nghiệp00:54
  • Bài học 3: Nhập nhanh nhiều số 000:29
  • Bài học 4: Tạo dấu ba chấm hàng loạt00:17
  • Bài học 5: Tạo nhanh dấu check và dấu x00:24
  • Bài học 6: Tạo chỉ số trên và dưới trong Excel00:48
  • Bài học 7: Tạo từ viết tắt Autocorect00:51
  • Bài học 8: Nhập dữ liệu tự động nhập thời gian00:56
  • Bài học 9: Tự động điền ngày tháng năm nhanh00:24
  • Bài học 10: Thông báo nhập trùng dữ liệu00:39
  • Bài học 11: Quy định số ký tự nhập vào00:24
  • Bài học 12: Quy định nhập số lớn hơn 000:26
  • Bài học 13: Quy định nhập mã mới nhập được tên00:54
  • Bài học 14: Chọn danh sách trong excel không cần nhập dữ liệu00:30
  • Bài học 15: Danh sách động Data Validation00:44
  • Bài học 16: Danh sách phụ thuộc01:10
  • Bài học 17: Cách đánh số thứ tự khi trộn ô
 1. ⏱️ 12-15 weeks
 • CHƯƠNG 3: KỸ THUẬT CHÈN DỮ LIỆU8 bài • 4 phút
  • Bài học 1: Phím tắt chèn Icon00:26
  • Bài học 2: Chèn checkbox trong Excel00:51
  • Bài học 3: Chèn chữ chìm bên dưới Excel00:24
  • Bài học 4: Chèn logo ẩn bên dưới trang00:45
  • Bài học 5: Chèn hình cố định trong ô00:49
  • Bài học 6: Chèn hình dạng comment00:51
  • Bài học 7: Chèn lịch00:30
  • Bài học 8: Chèn số trang00:17
 1. ⏱️ 15-20 weeks
 • CHƯƠNG 4: ĐỊNH DẠNG CƠ BẢN18 bài • 8 phút
  • Bài học 1: Tự động định dạng hàng, cột00:18
  • Bài học 2: Canh giữa tiêu đề không trộn ô00:38
  • Bài học 3: Cố định dòng, cột00:45
  • Bài học 4: Tắt gridline trong excel00:14
  • Bài học 5: Thêm nhiều dòng cột00:32
  • Bài học 6: Di chuyển nhanh các Sheet00:13
  • Bài học 7: Chọn nhanh các ô trong Excel00:25
  • Bài học 8: Định dạng bảng tính với Table00:35
  • Bài học 9: Đặt tên vùng dữ liệu00:27
  • Bài học 10: Kẻ đường chéo trong ô00:32
  • Bài học 11: Định dạng đơn vị00:39
  • Bài học 12: Định dạng số 0 trước dãy số00:19
  • Bài học 13: Header, footer trong Excel00:47
  • Bài học 14: Kỹ thuật ngắt trang giấy00:21
  • Bài học 15: Định dạng trang in00:42
  • Bài học 16: In lặp lại tiêu đề00:36
  • Bài học 17: In file Excel trên một trang giấy00:31
  • Bài học 18: Thêm nhanh nhiều dòng excel00:14
  • Bài học 1: Rút gọn đơn vị tiền00:54
  • Bài học 2: Tô màu theo dòng có điều kiện00:55
  • Bài học 3: Tô màu theo dòng chẵn lẻ00:38
  • Bài học 4: Định dạng giá trị trùng nhau00:28
  • Bài học 5: Định dạng màu sắc ô bị lỗi00:27
  • Bài học 6: Định dạng theo điều kiện chữ00:48
  • Bài học 7: Định dạng số âm00:18
  • Bài học 8: Định dạng dữ liệu lớn hơn hoặc bằng00:33
  • Bài học 9: Định dạng ngày sắp hết hạn00:51
  • Bài học 10: Cảnh báo ngày hết hạn Excel00:39
  CHƯƠNG 6: HÀM TRONG EXCEL27 bài • 20 phút
  • Bài học 1: Hàm INT – Tính số nguyên00:13
  • Bài học 2: Hàm INT và MOD – Tính số nguyên và số dư00:42
  • Bài học 3: Hàm ABS – Chuyển số âm sang số dương00:17
  • Bài học 4: Hàm IF cơ bản00:55
  • Bài học 5: Hàm IF lồng nhau 2 IF00:54
  • Bài học 6: Hàm IF tính điều kiện thưởng theo doanh thu00:25
  • Bài học 7: Hàm IFERROR – Thay thế lỗi00:27
  • Bài học 8: Hàm VLOOKUP – Dò tìm dữ liệu00:56
  • Bài học 9: Chuyển hàm IF sang VLOOKUP – Dò tìm mở rộng00:53
  • Bài học 10: Hàm HLOOKUP – Dò tìm dữ liệu00:46
  • Bài học 11: Hàm OFFSET – Tham chiếu dữ liệu01:10
  • Bài học 12: Hàm COUNTIF – Đếm một điều kiện00:25
  • Bài học 13: Hàm COUNTIFS – Đếm theo nhiều điều kiện00:38
  • Bài học 14: Hàm SUMIF – Tính tổng một điều kiện00:31
  • Bài học 15: Hàm SUMIFS – Tính tổng nhiều điều kiện00:35
  • Bài học 16: Hàm ROUND UP – DOWN – Làm tròn lên/xuống00:46
  • Bài học 17: Hàm MAXIFS – Số lớn nhất theo điều kiện00:29
  • Bài học 18: Hàm LARGE SMALL – Số thứ k00:39
  • Bài học 19: Hàm Rank – Xếp hạng00:45
  • Bài học 20: Hàm CONVERT – Đổi đơn vị00:52
  • Bài học 21: Hàm TODAY – Lấy ngày hiện tại00:21
  • Bài học 22: Hàm DATE – Xử lý ngày tháng năm00:53
  • Bài học 23:Hàm DATEIF – Tính toán ngày, tháng, năm00:41
  • Bài học 24: Hàm WORKDAY – Tính số ngày làm việc không bao gồm ngày cuối tuần, ngày lễ00:30
  • Bài học 25: Hàm INDEX MATCH – Dò tìm nhiều điều kiện02:42
  • Bài học 26: Hàm SUBTOTAL – Tính tổng phụ (tổng, đếm, trung bình…)00:50
  • Bài học 27: Công thức Mảng00:47
  CHƯƠNG 7: XỬ LÝ DỮ LIỆU41 bài • 20 phút
  • Bài học 1: Chuyển dữ liệu từ dòng sang cột00:29
  • Bài học 2: Bỏ dấu chấm trong chuỗi00:36
  • Bài học 3: Đổi dấu chấm thành dấu gạch chéo hàng loạt cho ngày tháng năm00:14
  • Bài học 4: Ghép họ và tên00:18
  • Bài học 5: Ghép nhiều dòng thành một dòng00:21
  • Bài học 6: Dò tìm dữ liệu khác sheet00:40
  • Bài học 7: Dò tìm dữ liệu theo hình ảnh00:46
  • Bài học 8: Dò tìm truy suất dữ liệu nhanh chóng–:–
  • Bài học 9: Chuyển ngày sang thứ00:48
  • Bài học 10: Chuyển số thường sang phần trăm00:25
  • Bài học 11: Chuyển số tự nhiên sang số la mã00:11
  • Bài học 12: Đổi dạng số sang dạng phần trăm00:11
  • Bài học 13: Đổi số sang chữ (thành tiền)00:47
  • Bài học 14: Đổi tháng ngày sang ngày tháng00:44
  • Bài học 15: Đổi ngày tây sang ngày âm00:38
  • Bài học 16: Đổi chữ hoa sang chữ thường00:42
  • Bài học 17: Tách một chuỗi thành từng ký tự00:51
  • Bài học 18: Tách một ô ra nhiều ô00:33
  • Bài học 19: Tách họ tên đệm và tên00:25
  • Bài học 20: Tách số khỏi dãy ký tự không dùng hàm00:19
  • Bài học 21: Sửa lỗi khoảng trắng font chữ00:19
  • Bài học 22: Sắp xếp theo tên00:29
  • Bài học 23: Tạo lọc dữ liệu cho nhiều bảng cùng lúc00:18
  • Bài học 24: Lọc dữ liệu theo màu sắc00:18
  • Bài học 25: Lọc dữ liệu trùng lặp theo màu sắc00:30
  • Bài học 26: Hai cách tính tổng nhanh00:13
  • Bài học 27: Tính ngày công trừ thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ00:28
  • Bài học 28: Tính ngày kết thúc trừ thứ 7 chủ nhật00:23
  • Bài học 29: Tìm ngày là tuần thứ mấy trong năm00:24
  • Bài học 30: Tính số giờ làm việc00:25
  • Bài học 31: Tính thâm niên00:36
  • Bài học 32: Tính tổng các dữ liệu khi lọc00:50
  • Bài học 33: Lọc dữ liệu trùng nhau giữa hai bảng bằng Vlookup00:39
  • Bài học 34: Cách xếp loại bằng hàm vlookup00:56
  • Bài học 35: Ghép nối hai file excel00:41
  • Bài học 36: Tự động xóa các dòng trống00:17
  • Bài học 37: Xóa các ô chứa công thức00:38
  • Bài học 38: Xóa dữ liệu trùng lặp00:19
  • Bài học 39: Sắp xếp thứ tự bảng 2 giống bảng 100:28
  • Bài học 40: Tách nội dung trong 1 Sheet thành nhiều Sheet00:44
  • Bài học 41: Tô màu nhanh dữ liệu cần tìm với Conditional Formating00:35
  CHƯƠNG 8: THỐNG KÊ DỮ LIỆU6 bài • 4 phút
  • Bài học 1: Lọc dữ liệu chỉ xuất hiện một lần00:32
  • Bài học 2: Lấy số lớn nhất theo nhiều điều kiện00:54
  • Bài học 3: Thống kê theo nhóm00:54
  • Bài học 4: Thống kê dữ liệu không dùng hàm – Consolidate00:30
  • Bài học 5: Thống kê nhiều sheet không dùng hàm00:53
  • Bài học 6: Thống kê dữ liệu tự động không dùng hàm – Pivottable01:13
  CHƯƠNG 9: VẼ BIỂU ĐỒ2 bài • 1 phút
  • Bài học 1: Cách vẽ biểu đồ bên trong ô excel00:54
  • Bài học 2: Vẽ biểu đồ với hai trục tung y00:52
  CHƯƠNG 10: LIÊN KẾT DỮ LIỆU3 bài • 1 phút
  • Bài học 1: Liên kết dữ liệu từ Excel sang Word00:20
  • Bài học 2: Liên kết dữ liệu từ Excel sang Powerpoint00:33
  • Bài học 3: Liên kết biểu đồ Excel với Powerpoint00:39
  CHƯƠNG 11: LẬP BÁO CÁO2 bài • 3 phút
  • Bài học 1: Lập báo cáo dữ liệu bằng slicer00:35
  • Bài học 2: Lập báo cáo thống kê chuyên nghiệp với biểu đồ02:55
  CHƯƠNG 12: BẢO MẬT4 bài • 2 phút
  • Bài học 1: Cách ẩn công thức nhưng vẫn tính toán được00:43
  • Bài học 2: Bảo vệ vùng dữ liệu00:36
  • Bài học 3: Bảo vệ sheet không cho thêm xóa sửa sheet mới00:23
  • Bài học 4: Kiểm tra thay đổi nội dung file excel00:32
  CHƯƠNG 13: PHÍM TẮT5 bài • 1 phút
  • Bài học 1: 5 phím tắt cơ bản00:39
  • Bài học 2: Phím tắt gach ngang chữ nhanh chóng00:10
  • Bài học 3: Phím tắt đóng khung, xóa khung00:17
  • Bài học 4: Phím tắt vẽ biểu đồ00:11
  • Bài học 5: Phím tắt ẩn dòng hoặc cột nhanh00:11
  CHƯƠNG 14: MỞ RỘNG4 bài • 2 phút
  • Bài học 1: Lưu hình trong file Excel về máy tính00:36
  • Bài học 2: Tính lãi suất vay – hàm Rate00:44
  • Bài học 3: Tính mục tiêu kinh doanh – Goal seek00:34
  • Bài học 4: Tính tổng tiền gửi tiết kiệm – hàm FV00:47
   CHƯƠNG 5: ĐỊNH DẠNG NÂNG CAO10 bài • 6 phút
   Khoá học phù hợp với

   Học sinh, sinh viên muốn nâng cao khả năng để dễ tìm việc

   Nhân viên văn phòng thường xuyên làm việc với Excel muốn tối ưu hóa kỹ năng

   Các cấp lãnh đạo muốn nâng cao khả năng quản lý hiệu quả bằng Excel

   Những ai muốn thành thạo Excel

User Reviews

0.0 out of 5
0
0
0
0
0
Write a review

There are no reviews yet.

Be the first to review “Khóa học excel online: Tổng hợp 150 thủ thuật Excel hay nhất”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Khóa học excel online: Tổng hợp 150 thủ thuật Excel hay nhất
Khóa học excel online: Tổng hợp 150 thủ thuật Excel hay nhất

190.000 

My Blog
Logo
Enable registration in settings - general
Shopping cart